Dyslexie

“Bij XORG staat ‘communicatie’ hoog in het vaandel.”

Communicatie en gedrag is in de visie van XORG onlosmakelijk met elkaar verbonden, hierbij biedt XORG de efficiënte mogelijk tot: zorg binnenshuis.

Dyslexiezorg: Communicatieproblematiek & Gedragsproblematiek

“Ongeveer 40% van de kinderen met een taalstoornis heeft gedragsproblemen.”

XORG Dyslexiezorg: Behandeling & Onderzoek
XORG biedt zowel onderzoek alsook behandeling. Dyslexiespecialisten staan voor u of uw kind klaar te helpen. Voor meer uitleg over onderzoek, behandeling en/of vergoedingen, kunt u met ons contact opnemen.

Op het moment dat er sprake is van een dubbele stoornis, bekend vòòr, tijdens of na het dyslexietraject, hoeft XORG u niet door te sturen, maar kan de zorg binnenshuis geboden worden. Dit zorgt voor efficiënte communicatie, aangezien er niet extern gecommuniceerd hoeft te worden en meer tijd over blijft voor zorg. Ook scheelt het u tijd, aangezien u niet elders hoeft aan te kloppen.

Voorbeeld: Dyslexie & AD(H)D
Het komt vaak voor dat kinderen, jeugd en/of volwassenen met dyslexie ook AD(H)D hebben. We spreken dan van comorbiditeit (samengaan) met een andere stoornis. Ongeveer 25% van de kinderen met dyslexie heeft ook AD(H)D. Omgekeerd heeft trouwens 50% van de kinderen met AD(H)D dyslexie.

In bovenstaande voorbeeld is AD(H)D als co-morbide stoornis genomen, maar dit kan ook Autisme zijn. Bijna vanzelfsprekend dat het ene elkaar versterkt of juist ontkracht. XORG zal in dit geval de zorg kunnen bieden op beide gebieden.

Voor meer uitleg over onderzoek, behandeling en/of vergoedingen, kunt u met ons contact opnemen.

Op zoek naar hulp bij dyslexie?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching medewerker van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: