Doelgroep & methodiek

“XORG is er voor iedereen en mag er zijn voor iedereen.”

XORG is er voor de cliënt: er wordt zorg geleverd voor kind, jeugd, volwassen of oudere. Te allen tijde wordt er in gezamenlijk overleg met cliënt, het persoonlijke netwerk van cliënt, zo optimaal als mogelijk bij het traject betrokken. Tevens is XORG er ook voor de ouders, de kinderen en/of overige naasten of familieleden, maar ook voor professionals. Voor advies, trainingen en/of om te sparren. Er wordt nauw samen gewerkt met andere zorgorganisaties, (paramedische) disciplines, therapeuten, (ortho-)pedagogen, artsen, netwerken en scholen. Mede hierdoor kan er zorg op maat geboden worden.

Specialisme doelgroep

Hoewel XORG er is voor een brede doelgroep ligt bij XORG de focus op zorg binnen de doelgroep van:
leeftijd – 4-27 jaar

Op moment dat er multi-problematiek aan de orde is binnen het gezin ( van cliënt, dan staat XORG ervoor om ook dit netwerk zo goed als mogelijk te kunnen gebruiken, te ondersteunen begeleiden/behandelen waar nodig, middels het multidimensionaal werken binnen XORG. XORG kan en mag deze zorg leveren.

Dit is de leeftijd waarbij er veel verwacht wordt van het kind, de  jeugdige/de jongvolwassen. De dynamiek in deze leeftijd is groot.

In de visie van XORG is de binding tussen leefwereld en systeemwereld een basisbeginsel voor integratie en participatie. Zelfregie is het middel in deze binding. Om cliënt tot zelfregie te laten komen is aansluiting de hoofdprio.

XORG is uitstekend in staat om aansluiting te vinden met deze doelgroep!

Thema’s & Onderwerpen XORG

 • Angsten (bijv. Faalangst en spreekangst)
 • Communicatie & Houding
 • LVB problematiek
 • Trauma
 • Pestgedrag (pesten en gepest worden)
 • Zelfbeeld
 • Identiteitscrisis (inc. Genderproblematiek!)
 • Co-morbiditeit
 • Hechtingsproblematiek
 • Social Media Verslaving of Gameverslaving
 • Schoolproblematiek 
 • Wietverslaving
 • Trauma
 • Burn-out en Bore-out
 • Sociaal isolement
 • en/ of overige psychosociale problematieken vallen allemaal onder de expertise van XORG.     

Maar ook o.a. : Autisme, AD(H)D, Borderline.

Methodiek

“XORG biedt gepersonaliseerde zorg en gaat onder andere uit van de positieve gezondheidszorg.”

XORG werkt Eclectisch, hoewel de meeste overeenkomsten worden getroffen met de positieve Gezondheid; waarbij er veel beroep gedaan wordt vanuit multi-dimensionale werken. Denk hierbij aan alle disciplines waarmee XORG samenwerkt: Binnenshuis.

De Positieve Gezondheid kent weer veel overeenkomsten met de methodiek Krachtwerk. Krachtwerk* maakt middels de 6 basisprincipes gebruik van de kracht, de mogelijkheden van cliënten en beschikbare hulpbronnen in de gemeenschap:

 • Mensen hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen.
 • Focus op (individuele) krachten en niet op tekortkomingen.
 • De cliënt heeft de regie over de begeleiding.
 • De (werk)relatie tussen de cliënt en de hulpverlener komt op de eerste plaats.
 • Werken in de natuurlijke omgeving.
 • De samenleving is een oase van hulpbronnen.

*Wolf, J., 2016. Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Coutinho.

Tevens werkt XORG onder meer ook oplossingsgericht (Wat helpt om verbetering te krijgen?), systeemgericht (Wat houdt het probleem in stand?) en motivatiegericht (Hoe krijgen we de cliënt in beweging?)

Uitgangspunt: De focus wordt gelegd op (door-)ontwikkeling tot zelfredzaamheid om het individu weer in eigen kracht te zetten, waardoor het individu zo optimaal mogelijk kan meedraaien in de maatschappij, als eigen regisseur

Op zoek naar de juiste zorg?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching medewerker van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: