Missie & visie

De organisatie

XORG biedt gepersonaliseerde zorg en gaat uit van de positieve gezondheidszorg. Binnen de zorg van XORG ligt de focus op Preventie & (door-) Ontwikkeling tot zelfredzaamheid om het individu op de manier die bij hem of haar past, weer in eigen kracht te zetten, waardoor dit individu zo optimaal mogelijk kan meedraaien in de maatschappij, als eigen regisseur.

Missie

Bij XORG wordt er gezocht naar jouw kwaliteiten, hoe jij je talenten kunt gebruiken en kunt (door-) ontwikkelen en hoe je hiermee je problemen kunt oplossen. In iedereen zit leven, kracht en creativiteit en iedereen heeft recht op een speciale, op zijn behoefte toegespitste benadering. Hetgeen hoog in het vaandel staat binnen XORG is aandachtigheid. Daar zit het woord ‘aan’ en ‘denken’ in. Men wilt namelijk dat iemand niet over hem of haar, maar aan hem of haar denkt. In het woord ‘aan’ zit de kern: men wilt dat iemand een betrekking met hem aangaat. Die betrekking wordt binnen XORG aangegaan middels het ‘matched- care’ principe. Matched-care wordt verwezenlijkt middels de kernwaarden van XORG .

Visie

XORG draagt zorg voor communicatie en gedrag en ondersteunt mensen van alle leeftijden met problemen en/ of stagnatie op het gebied van communicatie & gedrag. Hierbij richt XORG zich zowel op enkelvoudige alsook op meervoudige problematiek (co- en multimorbiditeiten). De focus ligt binnen de begeleiding en/ of behandeling op de kansen, mogelijkheden, interesses en talenten van de cliënten en hoe deze strategisch in te zetten bij stagnaties/ problematiek of men vaak benoemt als beperkingen. Er toegewerkt naar: Het stimuleren naar zelfredzaamheid om middels zelfregie, zo optimaal en volwaardig mogelijk te kunnen functioneren binnen de huidige samenleving. Centraal staat de (door-) ontwikkeling van mens.

XORG biedt onderzoek, diagnostiek, advies, therapie, ambulante begeleiding en behandeling, dagbesteding, workshops en heeft een actieve rol binnen het onderwijs.

Op zoek naar de juiste zorg?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching medewerker van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: