Kernwaarden

Alle chemie tussen de kernwaarden vormen de identiteit van XORG om tot onze hoofd- kernwaarde te komen: Aansluiting & Empowerment. Hierbij werkt XORG volgens het ‘matched-care’ principe. “Aansluiting vinden is de wil om elkaar te begrijpen, via een natuurlijk weg, waarbij we middels onze sub-kernwaarden dit op een natuurlijke wijze kunnen laten verlopen, dat werkt!”

Sub-kernwaarden

Uniciteit & Authenciteit
De eigen ik staat centraal. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt dan ook zijn eigenheid meeneemt. Dit wordt alleen maar gestimuleerd, hierdoor ben jij zichtbaar binnen de maatschappij. Cliënten zijn in bezit van een uniek karakter, met ieder zijn eigen kansen en mogelijkheden. Om tot die eigenheid te komen is vertrouwen en betrouwbaarheid nodig. De weg hiernaartoe is bij eenieder anders, ook wel uniek te benoemen. Hierbij zal er rekening gehouden worden met andere sub-kernwaarden.

Betrouwbaar en kwaliteit! ‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet’
XORG  staat bekend om het nakomen van zijn afspraken. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet is dan ook een van de motto’s binnen de organisatie. Cliënten en opdrachtgevers moeten en kunnen bouwen op de organisatie. Binnen de organisatie wordt er bij de afdeling communicatie nauw gestuurd op transparantie en verwachtingsmanagement. Wat kan men verwachten, wat kan men bieden, wat is toch niet haalbaar. Hiervoor is ‘transparantie’ nodig, niet alleen naar elkaar toe, maar ook de communicatie met jezelf. Eerlijk naar jezelf durven te kijken.

Binnen de organisatie is er veel ruimte voor ontplooiing en (door-)ontwikkeling. Hiermee kan er niet alleen de kennis door op peil gehouden worden, maar kan er zowel focus gelegd worden in de vorm van specialisme (zoom-in), alsook op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in de zorg (zoom-out). Hierdoor kan XORG  ook staan voor eigen zeggen en doen, en hiermee ook indirect de kwaliteit blijven bieden.

Gelijkwaardig, Oordeelvrij communiceren
Het creëren van veiligheid en geborgenheid is in optiek van de organisatie de basisvoorwaarden van een goede werkrelatie, de eerste stap om tot resultaat te komen. Het is een vereiste om van de werkrelatie een sterke band te creëren, waardoor cliënt voelt dat er ruimte is om zicht te (door-)ontwikkelen, met vallen en opstaan.

Een van de uitgangspunten binnen de veelvuldig gebruikte methodiek Krachtwerk binnen de organisatie geeft aan dat; Het uitgangspunt voor de relatie is gelijkwaardigheid. En uit wederzijds respect groeit vertrouwen “Elkaar leren kennen, je in elkaar herkennen, samen verkennen en uiteindelijk ook naar elkaar bekennen.

Innovatie, efficiëntie
XORG   is altijd op zoek naar een zo efficiënt mogelijke vorm van bieden van zorg, waardoor er meer tijd over blijft voor de presentie binnen de zorg. Mede door de kwaliteit op peil te houden, gebruik te maken van de creatieve geest binnen de organisatie, is de organisatie in staat om middels het inzoomen en uitzoomen van de persoonlijke krachten, de juiste verbanden te leggen om tot innovatie te komen.

Presentie & Aandachtigheid
Hetgeen hoog in het vaandel staat binnen de organisatie is aandachtigheid. Daar zit het woord ‘aan’ en ‘denken’ in. Men wilt namelijk dat iemand niet over hem of haar, maar aan hem of haar denkt. In het woord ‘aan’ zit de kern: men wilt dat iemand een betrekking met hem aangaat. Als er niet direct de aansluiting gevonden wordt, dan blijft het team ‘present’ door direct of indirect in contact te staan met cliënt en/of netwerk.

Gelijkwaardigheid & Verantwoordelijk
“Zonder gelijkwaardigheid, geen communicatie”
Er wordt veel waarde gesteld aan het blijven nastreven van gelijkwaardigheid in een werkrelatie tussen cliënt en zorgverlener, alsook collega’s onder elkaar;  Het voorkomen van een positie van waarin de een zich minderwaardig of superieur voelt.

Met oprechtheid en daadwerkelijk luisteren naar elkaar, door de oordeelvrije communicatie streeft de organisatie naar gelijkwaardigheid.

In een professionele werkrelatie betekent gelijkwaardigheid ook dat zowel cliënt alsook hulpverlener beide een eigen verantwoordelijkheid heeft. Belangrijke voorwaarde tot ieders verantwoordelijkheid is om dit zowel formeel vast te leggen, alsook situatie gebonden bespreekbaar te maken. Ook hiervoor is er een open staan tot elkaar van groot belang. Om tot een gelijkwaardige relatie te komen speelt communicatie van groot belang. Oordeelvrij communiceren is binnen XORG  een van de belangrijkste  ingrediënten.

Op zoek naar de juiste zorg?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching medewerker van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: