Ambulante begeleiding

Bij de Ambulante begeleiding van XORG wordt er ondersteuning op maat geboden aan jongeren en volwassenen die (nog) niet of op dit moment niet in staat zijn om geheel zelfstandig te wonen. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen beschikken over een eigen woonruimte of wonen bij de ouders of vrienden en/of van hieruit zoeken naar een andere woning.

Update Corona:

XORG blijft de zorg continueren, ondanks/ juist met Corona. Hiervoor geldt een gepast beleid. De zorg wordt op dit moment in een vorm van ‘blended care’ vormgegeven. Juist in deze tijd is de zorg, de hulpverlening hard nodig voor onze burger.

Voor meer info.

Nadat er een zogenaamde intake heeft plaatsgevonden, wordt er niet alleen gekeken waar jij de ondersteuning bij nodig hebt, maar worden elkaars verantwoordelijkheden besproken en of er een match is. Dit wordt de eerste stap van de samenwerking tussen cliënt en zorgverlener. Stimuleren tot een optimale zelfstandigheid en zelfregie blijft centraal staan.

De ondersteuning zal gebaseerd worden op de 13 leefgebieden van de ZRM.

Te denken valt aan het (gezamenlijk) verwezenlijken van o.a.:

  • Het inventariseren ondersteuningsbehoefte en opstellen begeleidingsplan op maat;
  • Een zelfstandige dagstructuur; het vinden van een daginvulling op maat
  • Een zelfstandige financiële basis;
  • Ventilatiegesprekken
  • Het eigen maken van woonvaardigheden met betrekking tot zelfstandig wonen;
  • Het voeren van gesprekken met (hulp)instanties/ bemiddeling
  • Het eigen maken van sociale vaardigheden;
  • (Stimulering en motivering tot) Het opbouwen van een sociaal netwerk;
  • Een positieve vormgeving van jouw toekomstperspectief
  • Arbeids(re-)integratie.

Tarieven
Mocht u niet in aanmerking komen voor een indicatie en toch graag gebruik maken van deze mooie vorm van therapie, neem dan even contact met ons op

Op zoek naar hulp bij ambulante begeleiding?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching medewerker van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: