Netwerk & Xpresso

Netwerk

Overzicht voor de cliënt is een van onze eerste basisvoorwaarden binnen het traject. Meer zorg, minder mensen.

Xpresso

XORG heeft een breed netwerk en mag zich hierdoor ‘connected’ noemen. Er is sprake van een breed netwerkcentrum, waarin ook netwerkpartners zitten die niet zorg gerelateerd zijn, maar waardoor er door het maken van de juiste verbanden, juist die zorg op maat daadwerkelijk te realiseren is.

XORG werkt nauw samen met de gemeenten: Maastricht, Sittard, Beek, Meerssen, Geleen, Margraten, Eijsden, Vaals, Gulpen en overige nevengemeenten. Verder werkt XORG middels samenwerkingsverbanden samen met scholen, zorginstellingen, artsen, therapeuten, ziekenhuizen paramedici die allemaal direct of indirect deel uitmaken van XORG om Zorg op maat te bieden. De multidisciplinaire samenwerking met diverse andere disciplines in de zorg is kenmerkend voor de zorg op maat binnen XORG; waaronder psychiaters, (gz-) psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen, tandartsen, diëtisten, orthodontisten, kno-artsen, neurologen, (ortho-)pedagogen, verpleegkundigen en leerkrachten etc.

Wij staan altijd open voor een gesprek, met een: kopje Xpresso?

Bridging & Bonding!

Op zoek naar de juiste zorg?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching medewerker van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: