Beschermd wonen (zonder verblijf)

Beschermd Wonen (zonder verblijf) 

Wel uw eigen woning blijven behouden, maar wel intensievere begeleiding zou van toegevoegde waarde zijn, waarbij u eventueel beroep kunt doen op een 24/7 bereikbaarheid vanuit uw woning, dan is Beschermd Wonen zonder verblijf een vorm van zorg die wellicht in uw situatie passend.

Zou client wel een eigen woning willen (behouden), maar is geheel zelfstandig wonen nog niet of niet langer een optie? Misschien door een verstandelijke beperking, misschien door psychiatrische en/of psycho-sociale (multi-) problematiek? En heb je meer zorg en meer begeleiding (training) hierbij nodig, dan kan (tijdelijke) begeleiding door middel van Beschermd Wonen Zonder Verblijf passend zijn en passend gemaakt worden voor jouw problematiek. Er is dan dagelijks contact met jou om  jouw eigen traject vorm te geven. In de avond en nacht kan je beroep doen op een van de zorgverleners (24/7 bereikbaarheid).

Bij Beschermd Wonen Zonder verblijf is client vrij waar deze zorg te ontvangen, het kan dus ook vanuit de woning waar client op dit moment verblijft of naar toe wilt. Er kan altijd meegekeken worden naar een geschikte woonruimte voor hem of haar.

Nadat er een zogenaamde intake heeft plaatsgevonden, wordt er niet alleen gekeken waar client de ondersteuning bij nodig hebt, maar worden elkaars verantwoordelijkheden besproken en of er een match is. Dit wordt de eerste stap van de samenwerking tussen cliënt en zorgverlener. Stimuleren tot een optimale zelfstandigheid en zelfregie blijft centraal staan. Stabilisatie en het stimuleren en/of onderhouden tot een optimale zelfstandigheid en zelfregie blijft centraal staan.

De ondersteuning zal gebaseerd worden op de 13 leefgebieden van de ZRM.

Te denken valt aan het (gezamenlijk) verwezenlijken van o.a.:

 • Het inventariseren ondersteuningsbehoefte en opstellen begeleidingsplan op maat;
 • Woontraining; het aanleren van vaardigheden om uiteindelijk geheel zelfstandig te kunnen gaan wonen
 • Zelfontplooiing, werken aan het eigen zelfbeeld
 • Een zelfstandige dagstructuur; het vinden van een daginvulling op maat
 • Het stabiliseren tot een financiële basis
 • Ventilatiegesprekken, spanning te structureren
 • Het eigen maken van woonvaardigheden met betrekking tot zelfstandig wonen;
 • Het voeren van gesprekken met (hulp)instanties/ bemiddeling
 • Het aanleren en eigen maken van sociale vaardigheden;
 • (Stimulering en motivering tot) het opbouwen van een sociaal netwerk;
 • Een positieve vormgeving van jouw toekomstperspectief
 • Arbeids(re-)integratie

Tarieven
Mocht u niet in aanmerking komen voor een indicatie en toch graag gebruik maken van deze vorm van zorg, neem dan even contact met ons op

Op zoek naar hulp bij beschermd wonen?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching medewerker van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: