Behandeling, Onderzoek & Diagnostiek (geen wachtlijsten!)

“Één stap terug naar de basis, zijn twee stappen vooruit naar de toekomst.”

KEYWORDS: (Breed psychodiagnostisch) onderzoek – diagnose – intelligentie onderzoek (iq test) – psycho educatie – behandeling – dyslexie onderzoek en/of behandeling

Allereerst een aantal praktische , gerelateerde vragen:

 • Waar komt het gedrag vandaan bij mijn kind?
 • Hoe kan ik mijn kind het beste tools geven bij zijn valkuilen en deze zelfs om te buigen naar kwaliteiten?

Een behandeling wordt gebruikt om een basis te leggen, die het kind kan gebruiken om zijn problemen hanteerbaar te maken. De behandeling bouwt ‘fundamenten’ (leren van vaardigheden) waarmee een kader ontstaat waarbinnen de problemen kunnen worden gestabiliseerdhanteerbaar gemaakt en die bijdrage aan een duurzaam herstel leveren. Hetgeen als winst gezien kan worden voor de toekomst! Het kind leert (samen) met de ouders om te gaan met zijn of haar valkuilen en kan deze zelfs ombuigen naar kwaliteiten.

Een behandeling gebeurt middels een breed psychodiagnostisch onderzoek op grond van een eventuele diagnose die binnen het arrangement van de behandeling kan worden gesteld. Dit maakt dat het diagnostisch onderzoek of observatieonderzoek onderdeel is van de behandeling.

Tevens is psychoeduatie een mooie pragmatische aanvulling voor de ouders om samen met de ouders kennis en ervaring aan te vullen op de huidige kennis en ervaring en ouderinstinct (!), over hoe deze combinatie te optimaliseren voor de hulpvraag van het kind/ de jeugdige.

Het doel is een basis (‘fundamenten’) leggen waarmee de cliënt zijn problemen beter hanteerbaar kan maken. De behandelingen zijn gericht op jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand of psychisch/psychiatrisch probleem die thuis verblijven en op school zitten.

Thema’s & Expertise:

 • Schoolproblematiek ( pestgedrag, leerproblematiek, motivatiegebrek, studiekeuze)

 • Social Media of Game-problematiek (bijv. Verslaving)

 • Trauma (EMDR, Systeemtherapie etc.)

 • Angsten (faalangst, spreekangst)

 • Hechtingsproblematiek (gezinssysteem, netwerksysteem)

 • Communicatieproblematiek (bijv. houding, expressie, assertiviteit)

 • Stigma (uitsluiting o.b.v. cultuur, persoonlijkheid etc.)

 • Identiteitsvorming of Identiteitscrisis (genderproblematiek, burn-out, eigen waarde etc.)

 • AD(H)D, Autisme, Borderline, Obesitas.

 

*Natuurlijk staan alle opsommingen direct of indirect met elkaar in verbinding staan tot Behandeling.

Tevens voert XORG behandeling uit middels:

Doordat met een behandeling de ‘fundamenten’ worden gelegd, is het mogelijk dat een behandeling wordt opgevolgd door een begeleiding, waarbij op deze fundamenten wordt voortgebouwd (vaardigheden ‘inslijpen’, ondersteunen of behouden).

Grondslag voor de behandeling kan zijn:

a. Signalen die laten zien dat het kind/ de jeugdige niet lekker in hun vel zit of stagneren, niet goed tot hun recht komen en/of zich niet goed kunnen uiten, daar waar zelfregie centraal staat bij het kind/ de jeugdige.

b. medisch (somatische, psychische of psychiatrische aandoening, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking);

c. opvoedkundig/systemisch/sociaal.

Op zoek naar hulp bij behandeling?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching deskundige van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: