Behandeling, Onderzoek & Diagnostiek (geen wachtlijsten!)

“Één stap terug naar de basis, zijn twee stappen vooruit naar de toekomst.”

Een behandeling wordt gebruikt om een basis te leggen, die de cliënt kan gebruiken om zijn problemen hanteerbaar te maken. De behandeling bouwt ‘fundamenten’ (leren van vaardigheden) waarmee een kader ontstaat waarbinnen de problemen kunnen worden gestabiliseerdhanteerbaar gemaakt en die bijdrage aan een duurzaam herstel leveren. Een behandeling gebeurt middels een breed psychodiagnostisch onderzoek op grond van een diagnose die binnen het arrangement van de behandeling kan worden gesteld. Dit maakt dat het diagnostisch onderzoek of observatieonderzoek onderdeel is van de behandeling.

Het doel is een basis (‘fundamenten’) leggen waarmee de cliënt zijn problemen beter hanteerbaar kan maken. De behandelingen zijn gericht op jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand of psychisch/psychiatrisch probleem die thuis verblijven en op school zitten.

Thema’s & Expertise:

  • Schoolproblematiek ( pestgedrag, leerproblematiek, motivatiegebrek, studiekeuze)

  • Social Media of Game-problematiek (bijv. Verslaving)

  • Trauma (EMDR, Systeemtherapie etc.)

  • Angsten (faalangst, spreekangst)

  • Hechtingsproblematiek (gezinssysteem, netwerksysteem)

  • Communicatieproblematiek (bijv. houding, expressie, assertiviteit)

  • Stigma (uitsluiting o.b.v. cultuur, persoonlijkheid etc.)

  • Identiteitsvorming of Identiteitscrisis (genderproblematiek, burn-out, eigen waarde etc.)

  • AD(H)D, Autisme, Borderline, Obesitas.

 

*Natuurlijk staan alle opsommingen direct of indirect met elkaar in verbinding staan tot Behandeling.

Tevens voert XORG behandeling uit middels:

Doordat met een behandeling de ‘fundamenten’ worden gelegd, is het mogelijk dat een behandeling wordt opgevolgd door een begeleiding, waarbij op deze fundamenten wordt voortgebouwd (vaardigheden ‘inslijpen’, ondersteunen of behouden).

Grondslag voor de behandeling kan zijn: a. medisch (somatische, psychische of psychiatrische aandoening, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking); b. opvoedkundig/systemisch/sociaal.

Op zoek naar hulp bij behandeling?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching deskundige van XORG.

XORG groep is geregistreerd en/of lid van: