Zorgaanbod

Aansluiting| Een goede match staat voorop!

Niet is zo belangrijk als dat een client een goede connectie heeft met zijn begeleider of behandelaar. XORG levert gepersonaliseerde zorg, werkt Matched-care en gaat uit van de positieve gezondheidszorg. Binnen de zorg van XORG ligt de focus op Preventie, stabilisatie & (door-) Ontwikkeling tot zelfredzaamheid, om het individu op de manier die bij hem of haar past, weer in eigen kracht te zetten. Waardoor het individu zo optimaal mogelijk kan meedraaien in de samenleving, als eigen regisseur, samen met begeleiding ernaast, ervoor of erachter. Teamwork!

Kijk onderaan deze pagina naar een aantal voorbeelden van thema’s waar XORG  in het bijzonder mee werkt.

Begeleiding

2-18 jaar

Behandeling/therapie

2-18 jaar

Onderzoek en/of diagnostiek

2-18 jaar

(Ambulante) Begeleiding thuis

18+ jaar

Dyslexie

2-18 jaar

01. Financiën

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Geen of minimaal inkomen?
 • Administratie stapelt zich op, geen structuur en/of overzicht meer?
 • Moeite met omgang van geld?
 • Contact met instanties m.b.t. financiële situatie verloopt moeizaam?
 • Post niet meer durven open te maken of op een stapel gooien

02. Werk & Opleiding

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Ontslagen, arbeidsongeschikt en/ of moeite met het vinden van een baan?
 • Hoe om te gaan met conflictsituaties op het werk?
 • Spijbelgedrag?
 • Vroegtijdig schoolverlaten?
 • Studiestress?

03. Daginvulling

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Missen van structuur en regelmaat?
 • Moeite hebben met een invulling die bij je past?
 • Nieuwe mensen leren kennen?
 • Nieuwe talenten willen ontdekken en ontwikkelen?
 • Te veel willen en/ of kunnen, maar nergens aan toe komen?
 • Te weinig willen en/of kunnen, maar graag iets nuttigs willen doen?
 • Gebrekkig of een geheel ontbreken van een dag/nacht- ritme

04. Huisvesting

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Dakloos zijn/ worden?
 • Uithuiszetting?
 • Moeite met zelfstandig wonen? Kamertraining?
 • Stagnaties, moeite met het regelen van het huishouden?
 • Verwaarlozing?
 • Problematiek in de woonomgeving?

05. Huiselijke relaties

Enkele praktijkvoorbeelden:

Problemen achter de deur;

 • Bedreigd, verwaarloosd, mishandeld?
 • Je thuis niet (meer) veilig voelen?
 • Leven in een vicieuze cirkel?
 • Scheiding?
 • Rolpatronen lopen door elkaar?
 • Omgang onder elkaar verloopt stroef?

06. Geestelijke gezondheid

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Psychische/ Psychiatrische problematiek dat jou (of de andere) negatief beïnvloedt in je dagelijks leven?
 • Hoe om te gaan  met bijv. Autisme, Ad(h)d, Borderline, angsten, Burn-out/Bore-out?
 • Wie ben jij? Leven met een identiteitscrisis?
 • Last van (zelf)stigma?
 • Last van pestgedrag?
 • Verminderde/ Geen levensvreugde (meer)?

07. Lichamelijke gezondheid

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Pijn, en niet weten waar het vandaan komt?
 • Moeite met het vinden van een leefstijl die bij je past?
 • Leven met een (chronische) ziekte en hiervan last te ondervinden?

08. Lichte verslaving (diverse)

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Gebruik van drugs loopt uit de hand?
 • Hoe af te komen van verslaving:
 • Gameverslaving
 • Mediaverslaving
 • Drugsverslaving
 • Gokverslaving
 • Etc.

09./10. Basale ASDL en Instrumentele ADL

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Boodschappen doen verloopt moeizaam?
 • Moeite met aankleden?
 • Niet meer voor jezelf kunnen koken?
 • Medicatie niet (meer) trouw (kunnen) innemen?
 • Kamertraining?

11. Sociaal netwerk

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Moeite met het leggen van contact?
 • Hoe op te bouwen van een netwerk waarop je kan bouwen/ terugvallen?
 • Niet de juiste mensen om je heen?
 • Herstellen van/ contact leggen en/of onderhouden met vrienden, familie of overige naasten?
 • Alleen voelen, eenzaam voelen?
 • Leven in een sociaal isolement?
 • Samen weer iets willen ondernemen, onder de mensen komen en niet weten hoe

12. Maatschappelijke participatie

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Zijn er bij jou in de buurt activiteiten?
 • Zou jij daaraan willen meedoen? Zo ja, hoe sluit ik aan?
 • Zijn er mogelijkheden om lid te worden van een sportvereniging?

Bij XORG wordt zorg geboden middels de 13 domeinen van de Zelfredzaamheid-Matrix.

Hulp nodig op een of meerdere van deze leefgebieden?

Scroll naar beneden voor Thema’s & Onderwerpen XORG :

 

 • Angsten (bijv. Faalangst en spreekangst)
 • Communicatie & Houding
 • LVB problematiek
 • Trauma
 • Pestgedrag (pesten en gepest worden)
 • Zelfbeeldproblematiek
 • Perfectionisme
 • Identiteitscrisis (incl. Genderproblematiek!) of  overige levensfase gerelateerde problematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Social Media Verslaving of Gameverslaving
 • Schoolproblematiek 
 • Wietverslaving
 • Trauma
 • Burn-out en Bore-out
 • Sociaal isolement/ netwerk problematiek
 • Financiele problematiek
 • Obesitas
 • Co-morbiditeit ( een combinatie van bovenstaande)
 • en/ of overige psychosociale problematieken vallen allemaal onder de expertise van XORG.     

Maar ook o.a. : Autisme, AD(H)D, Borderline.

Doordat XORG Matched-care werkt, kan er zorg geboden worden aan zowel de jongere (specialistische doelgroep XORG). als de volwassene onder ons. Er wordt nauw gescreend op wie er in het diverse team van XORG kan matchen met de client. Aansluiting staat voorop!

Voor meer info.