Diagnostiek en onderzoek

“Één stap terug naar de basis, zijn twee stappen vooruit naar de toekomst.”

KEYWORDS: (Breed psychodiagnostisch) onderzoek – diagnose – intelligentie onderzoek (iq test) – psycho educatie – behandeling – dyslexie onderzoek en/of behandeling

 

Wanneer niet precies duidelijk is waarom een kind of jeugdige vastloopt, voeren we een breed psychodiagnostisch onderzoek uit. Denk aan bijvoorbeeld het vastlopen op het gebied:

Leerontwikkeling, communicatieve vaardigheden, (psycho)sociale vaardigheden, prikkelverwerking (bijv. filteren van informatie) en concentratie.

Met behulp van dit onderzoek krijgen we zicht op hoe het kind in elkaar zit en wat de sterke en minder sterke punten, de kansen en risico’s zijn, op het gebied van intelligentie, sociaal-emotioneel functioneren, persoonlijkheidsontwikkeling en het gezin. Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar de klachten of problemen vandaan komen en waardoor ze in stand gehouden worden, kunnen we de best passende behandeling en begeleiding geven. Hierbij hebben wij uw hulp als ouders van het kind nodig. Wij gaan dan ook een samenwerking met elkaar aan.

Allereerst een aantal praktische , gerelateerde vragen:

 • Waar komt het gedrag vandaan bij mijn kind?
 • Hoe kan ik mijn kind het beste tools geven bij zijn valkuilen en deze zelfs om te buigen naar kwaliteiten?
 • Hoe kan ik mijn kind meer weerbaar maken?

Een behandeling wordt gebruikt om een basis te leggen, die het kind kan gebruiken om zijn problemen hanteerbaar te maken. De behandeling bouwt ‘fundamenten’ (leren van vaardigheden) waarmee een kader ontstaat waarbinnen de problemen kunnen worden gestabiliseerd, hanteerbaar gemaakt en die bijdrage aan een duurzaam herstel leveren. Hetgeen als winst gezien kan worden voor de toekomst! Het kind leert (samen) met de ouders om te gaan met zijn of haar valkuilen en kan deze zelfs ombuigen naar kwaliteiten.

Een behandeling gebeurt middels een breed psychodiagnostisch onderzoek op grond van een eventuele diagnose die binnen het arrangement van de behandeling kan worden gesteld. Dit maakt dat het diagnostisch onderzoek of observatieonderzoek onderdeel is van de behandeling.

Tevens is psychoeduatie een mooie pragmatische aanvulling voor de ouders om samen met de ouders kennis en ervaring aan te vullen op de huidige kennis en ervaring en ouderinstinct (!), over hoe deze combinatie te optimaliseren voor de hulpvraag van het kind/ de jeugdige.

Thema’s & Expertise:

 • AD(H)D, Autisme, LVB
 • Schoolproblematiek ( pestgedrag, leerproblematiek, motivatiegebrek, studiekeuze)
 • Social Media of Game-problematiek (bijv. Verslaving)
 • Trauma (EMDR, Systeemtherapie etc.)
 • Angsten (faalangst, spreekangst)
 • Hechtingsproblematiek (gezinssysteem, netwerksysteem)
 • Communicatieproblematiek (bijv. houding, expressie, assertiviteit)
 • Stigma (uitsluiting o.b.v. cultuur, persoonlijkheid etc.)
 • Identiteitsvorming of Identiteitscrisis (genderproblematiek, burn-out, eigen waarde etc.)

Tevens voert XORG behandeling uit middels:

Op zoek naar hulp bij diagnostiek en onderzoek?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching deskundige van XORG.

Een aantal onderdelen binnen het ‘breed psychodiagnostisch onderzoek’:

– Een intelligentieonderzoek geeft informatie over de sterke en minder sterke kanten van het denkvermogen en het niveau van functioneren. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de verschillende functies, zoals de aandacht, concentratie, geheugen, waarneming, planmatigheid, taal, ruimtelijk inzicht evenals het probleemoplossend vermogen en sociaal inzicht, de leersnelheid en praktische vaardigheden.

– In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken van de jeugdige. Dit onderzoek geeft inzicht in wat de invloed is van het karakter van de jeugdige en de leefomgeving op het ontstaan en voortbestaan van de klachten en problemen. Op basis hiervan kunnen wij een uitspraak doen over de sterke en minder sterke kanten en daarmee over de psychische belastbaarheid.

– In een klachtenonderzoek stellen wij met behulp van diverse vragenlijsten en interviews vast welke klachten het kind ervaart, de ernst  en de beleving hiervan door de jeugdige.

Een onderzoek ( bij vermoedens! ) naar specifieke psychiatrische beelden, ontwikkelings- of leerstoornissen voeren wij uit als er bepaalde vermoedens zijn, zoals ADHD, autisme, angst of depressie, hechting, etc. Alles in samenspraak met u als ouder.

– Daarnaast behoort diagnostiek en advies i.v.m. vermoedens van dyslexie, hoogbegaafdheid, verstandelijke beperking.
XORG  is gespecialiseerd op het gebied van diagnostiek van o.a. communicatieve vaardigheden en prikkelverwerkingsproblematiek.

Doordat met een behandeling de ‘fundamenten’ worden gelegd, is het mogelijk dat een behandeling wordt opgevolgd door een begeleiding, waarbij op deze fundamenten wordt voortgebouwd (vaardigheden ‘inslijpen’, ondersteunen of behouden).

Grondslag voor de behandeling kan zijn:

 1. Signalen die laten zien dat het kind/ de jeugdige niet lekker in hun vel zit of stagneren, niet goed tot hun recht komen en/of zich niet goed kunnen uiten, daar waar zelfregie centraal staat bij het kind/ de jeugdige.
 2. medisch (somatische, psychische of psychiatrische aandoening, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking);
 3. opvoedkundig/systemisch/sociaal.

XORG scoort een 9.2.

IN 2020 scoorde XORG uit het cliententevredenheidsonderzoek, uitgevoerd binnen de ISO 9001 norm, een gemiddelde van een 9.2/10.

‘Wij als XORG zijn hier erg trots op, aangezien de clienten onze 0-meting zijn en direct onze graadmeter zijn, aldus directeur Michael Wauters.’

XORG groep is geregistreerd en/of lid van:

Tarieven

In bijna alle gevallen wordt deze vorm van zorg 100% vergoed vanuit de gemeente. Mocht u niet in aanmerking komen of niet in aanmerking willen komen voor een indicatie en toch graag gebruik maken van deze vorm van zorg, neem dan even contact met ons op, wellicht dat een particuliere vorm van zorg uitkomst kan bieden.