Begeleiding

Wij bieden specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van gedrag, zoals heel erg druk en snel afgeleid zijn, autisme, angststoornissen en ‘om het geringste boos of agressief kunnen worden’. Maar ook kunt u denken aan hulp voor jeugdigen bij wie een achterstand in hun ontwikkeling is vastgesteld.

Een kind van 4 met gedragsproblemen vraagt om een andere benadering dan een lotgenoot van 16 jaar. Daarom bieden we de diverse hulpvormen aan in verschillende leeftijdscategorieën. We kijken nadrukkelijk naar de leeftijd en de ontwikkelingsgang van het kind.

Enkele vraagstukken waarbij XORG kan ondersteunen:

 • Hulp bij opvoeden
 • Hulp bij gedragsproblemen
 • Hulp bij opgroeien
 • Hulp bij schooluitval
 • Hulp bij ontwikkelingsachterstand
 • Hulp bij verstandelijke beperking
 • Hulp bij hoogbegaafdheid

Bij hulp thuis krijgt het gezin begeleiding van een ambulant hulpverlener van XONAR die samen met het gezin de hulpvragen in kaart brengt. We sluiten aan bij de krachten van ouders en bekijken met hen wat er in de weg staat om de opvoeding van het kind of de jongere weer zonder hulp aan te kunnen.  Samen met de ambulant hulpverlener wordt er zeer doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, aanleren van vaardigheden en activeren en versterken van het sociale netwerk. De begeleiding kan ook op een XORG locatie plaatsvinden.

Op zoek naar hulp bij begeleiding?

Meld je nu aan en kom in contact met een matching deskundige van XORG.

XORG biedt bijvoorbeeld ook hulp aan jongeren vanaf 12 jaar die moeilijkheden ervaren op de middelbare school en/of op het werk of voor jongeren die ‘thuiszitten’. Deze jongeren hebben vaak moeite met regels, het nakomen van afspraken en met het omgaan met kritiek en aanwijzingen. Ze hebben vaak het gevoel niet meer vooruit te komen en raken steeds meer in conflict met hun omgeving. Met als gevolg dat ze moeite hebben om zichzelf te motiveren en geen perspectief meer zien met een laag zelfbeeld als gevolg. Ze voelen zich teleurgesteld, negatief en boos. Vaak is het wederzijds begrip ernstig verstoord.

Enkele thema’s gevarieerd van leeftijd:

 • Autisme, AD(H)D, LVB ( verstandelijke beperking)
 • Angsten (bijv. Faalangst en spreekangst)
 • Communicatie & Houding
 • LVB problematiek
 • Trauma
 • Pestgedrag (pesten en gepest worden)
 • Zelfbeeldproblematiek
 • Perfectionisme
 • Identiteitscrisis (incl. Genderproblematiek!) of  overige levensfase gerelateerde problematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Social Media Verslaving of Gameverslaving
 • Schoolproblematiek
 • Wietverslaving
 • Trauma
 • Burn-out en Bore-out
 • Sociaal isolement/ netwerk problematiek
 • Financiele problematiek
 • Obesitas
 • Co-morbiditeit ( een combinatie van bovenstaande)

en/ of overige psychosociale problematieken vallen allemaal onder de expertise van XORG.

XORG scoort een 9.2.

IN 2020 scoorde XORG uit het cliententevredenheidsonderzoek, uitgevoerd binnen de ISO 9001 norm, een gemiddelde van een 9.2/10.

‘Wij als XORG zijn hier erg trots op, aangezien de clienten onze 0-meting zijn en direct onze graadmeter zijn, aldus directeur Michael Wauters.’

XORG groep is geregistreerd en/of lid van:

Tarieven

In bijna alle gevallen wordt deze vorm van zorg 100% vergoed vanuit de gemeente. Mocht u niet in aanmerking komen of niet in aanmerking willen komen voor een indicatie en toch graag gebruik maken van deze vorm van zorg, neem dan even contact met ons op, wellicht dat een particuliere vorm van zorg uitkomst kan bieden.