All Posts By

rtw

XOXO: Ons logo

1-10-2019, Maastricht

Betreft: Ons Logo

Met trots presenteren wij ons logo. Het logo staat symbolisch voor de wijze waarop XORG als organisatie tot stand is gekomen en de manier waarop wij zorg leveren: Bewuste Zorg.

Graag willen wij dan ook dit op een transparante manier met jullie delen:

 

√  TIEN X XORG

 1. XORG gebruikt de letters X O R G. Spreek je het langzaam uit, zeg je : Ik zorg.
 2. X staat niet voor ‘ik’, maar voor ‘u’. Bij XORG staat zelfregie centraal. Dus de X staat voor de cliënt, regiehouder van zijn proces.
 3. XORG, afkomstig van.. Zorg..(what else) is geschreven met een X, maar toch weet (bijna) iedereen ‘zorg’ erdoorheen te lezen. Dit komt o.a. door het automatiseringsproces in ons brein. XORG doet veel met communicatie en gedrag. Kijk ook eens naar ons aanbod Project: de Combi.
 4. De X kun je ook als 10 ( Romeinse) omschrijven, zo goed als mogelijk je best doen.
 5. Ook stond vroeger de X onderaan een formele brief, symbolische voor het proces te voltooien.
 6. De X is ook een vermenigvuldigingsteken (..x..), omdat XORG graag het een versterkt met het ander.
 7. Wellicht al gezien, maar de letters van XORG staan niet goed op elkaar. Laten we middels samenwerking ervoor zorg dat er op de juiste manier zorg geboden kan worden voor onze cliënt, zodat alles weer op zijn plek komt.
 8. Kijk eens max 10 sec. naar het logo bovenaan. Juist, het logo knippert. Dit houdt de zorg bewust en alert.
 9. Tevens kan het beetje als ‘kortsluiting’ gezien worden, dat heeft iedereen van ons wel eens ervaren.
 10. Natuurlijk was de domeinnaam zorg.nl ook niet beschikbaar.

De Combi

25 september 2019, Elsloo

“Ongeveer 40% van de kinderen met een taalstoornis heeft gedragsproblemen.”

Onze combinatie (logopedie & X-coaching) maakt het mogelijk om door middel van nauwe samenwerking, efficiënt en accuraat de context te benaderen, zodat het een het ander juist positief versterkt! Mede hierdoor kunnen wij ons onderscheiden door onze specialisatie op het gebied van sociale (pragmatische) communicatie. Uiteraard bieden wij naast de combi ook de reguliere behandelingen. Voor iedereen (van jong tot oud) is er maatwerk; Voor ieder individu een eigen aanpak.    Onze sessies zijn te benoemen als ‘vernieuwend’ door het (mede)gebruik van trends, gadgets, sport, muziek en overige creativiteit. Onze kracht: het aansluiten in de leefwereld van de cliënt.

X-COACHING & LOGOPEDIE |

‘Het uiten van jezelf gebeurt in taal, spraak en gedrag, maar kan beïnvloed worden door je psychosociale situatie.’ Bij XORG zijn wij van mening dat in veel situaties, de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling, niet los van elkaar te zien zijn. Het één versterkt het ander. Wij behandelen en begeleiden mensen, in het bijzonder de jeugd, met taal- , communicatieve- en sociaal-emotionele problematieken, die onlosmakelijk verbonden zijn.

Denk hierbij ook aan:

 • problemen in de communicatieve redzaamheid
 • pragmatiekstoornis
 • spreekangst
 • houding
 • stotteren
 • faalangst
 • presentatie-angst
 • onzekerheden

Aan iedereen (jong en oud) bieden we maatwerk; Voor ieder individu een eigen aanpak.

 

LITERATUUR |


Er wordt geschreven dat men altijd de mogelijkheid van een taalstoornis moet overwegen bij een kind met een gedragsstoornis. Een taalstoornis kan aanzienlijk bijdragen aan een psychopathologische ontwikkeling en behandeling van de taalstoornis kan de gedragsstoornis doen verminderen. Aan de andere kant kan, gegeven de relatie tussen taal en affectieve ontwikkeling, de relatie tussen taal en gedragsontwikkeling en de relatie tussen taalstoornissen en gedragsstoornissen, de psycholoog een rol spelen bij de behandeling van taalstoornissen. Analyse van gedragsproblemen bij een kind met taalontwikkelingsproblemen kan suggesties opleveren voor een optimale logopedische behandeling. “Na het uitwisselen van onze eigen visie en ervaringen binnen de Logopedie en X-coaching werden wij ervan bewust hoe mooi onze gesprekken op elkaar aansluiten op het gebied van taal, spraak en psycho- sociale context.”

 

GEDRAG EN TAAL |

Tegenwoordig besteedt men veel aandacht aan de gezinsproblematieken of aan psychische stoornissen, wanneer het gaat over gedragsproblemen bij jeugd. Maar, wordt de rol van de taalontwikkeling en de communicatieve redzaamheid hierbij niet onderschat? Communicatie speelt een belangrijke rol in ons leven. De mens is van nature een sociaal wezen; zoekt naar verbinding, wil ervaringen delen en gevoelens uiten. Dit alles gebeurt middels communicatie! Je hebt het overal nodig: thuis, op school, met vrienden en op het werk in het volwassen leven. Om te kunnen communiceren moet je wel over de juiste vaardigheden beschikken. Je kunt (bijna) niet vroeg genoeg beginnen. De ontwikkeling van taal en communicatie is een belangrijk proces, welke vóór de geboorte start en in feite levenslang doorgaat! De belangrijkste periode daarin zijn de eerste levensjaren, omdat dan de basis van het ontwikkelingsproces zich ontwikkelt. Tegenwoordig groeit de jeugd op in een digitale wereld met Social Media; visueel, veel indrukken, snelle wereld, veel en korte stukken informatie, irreële ideaalbeelden, weinig Face to Face communicatie, etc. De communicatievaardigheden komen nog maar weinig aan bod, waardoor er een vergrote kans is op het ontstaan van problematieken rondom de taalontwikkeling en communicatie. Kinderen en jongeren met een taalstoornis hebben problemen in de communicatie, doordat zij veel moeite hebben met het begrijpen en/of produceren van taal. Een taalstoornis is een onzichtbare en onbegrepen handicap. Bijna niemand weet wat een taalstoornis is en wat het betekent om moeite te hebben met het gebruiken en begrijpen van je moedertaal. Een taalstoornis kun je niet zien. Het is een onzichtbare beperking en dat maakt het vaak eenzaam. Ook wordt een taalstoornis nog te vaak verward met bijvoorbeeld dyslexie, stotteren of autisme. Vijf procent van de bevolking heeft een taalstoornis, in de hersenen wordt taal dan minder goed verwerkt. Het kan al op erg jonge leeftijd ontdekt worden. Uit onderzoek is gebleken dat een taalstoornis wel degelijk gevolgen kan hebben op het gebied van de sociale-emotionele en communicatieve ontwikkeling, op school of  op het werk. Kortom: het functioneren in de maatschappij! Ongeveer 40% van de kinderen met een taalstoornis heeft gedragsproblemen. Een goede begeleiding bij een taalstoornis is dus van groot belang!

 

GEVOLGEN VAN EEN TAALSTOORNIS – bij kinderen |

Ongeveer 40% van de kinderen met een taalstoornis heeft gedragsproblemen. Vaak is dit gedrag dat voortvloeit uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. We zien dan gedrag ontstaan als depressiviteit, faalangst, woedebuien, agressie, en teruggetrokken gedrag. Deze kinderen hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, wensen en bedoelingen. Weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Het heeft gevolgen voor leren. Kennis overdracht gebeurt door gesprekken en gesproken (complexe en vaak abstracte) taal. Wanneer de taalvaardigheid onvoldoende is dan leidt dit tot grote problemen. Er is vaak sprake van een vertraagde informatie verwerking.

 

GEVOLGEN VAN EEN TAALSTOORNIS – bij jongeren |

Jongeren met spraak- en/of taalstoornissen zijn kwetsbaar. Ze hebben de ervaring niet (goed) begrepen te worden en aan anderen niet goed te kunnen uitleggen wat ze bedoelen. Simpel telefoneren of zelfs in een mail verwoorden wat je vraag is, is dan al een probleem. Dat maakt dat ze stil zijn, teruggetrokken zijn, boos worden, blokkeren, weglopen uit de situatie, spijbelen etc. Hun gedrag wordt vaak ten onrechte geïnterpreteerd als domheid of onwil. Onbegrip, frustraties en misverstanden aan beide zijden zijn het gevolg. Regelmatig raken jongeren met een taalstoornis, door hun communicatieve beperking, in lastige situaties verzeild. Dat kan tot grote moeilijkheden leiden, ze lopen het risico ten onrechte te worden gestraft en kan voor ouders een groot zorgpunt zijn. Jongeren die vanwege hun taalstoornis veel zijn gepest en daardoor sociaal angstig zijn geworden, kunnen blokkeren in het spontaan spreken met onbekenden en lopen het risico op heftige conflictsituaties. Jongeren met spraak- en/of taalstoornissen kunnen beïnvloedbaar zijn. Ze zijn weinig assertief of ze zijn assertief op een manier die niet werkt.