Category

Projecten

KN 95 Mondmaskers & Chirurgische maskers in voorraad via XORG

 

 

 

30 Maart 2020, XORG Maastricht

Betreft: Officiële, RIVM goedgekeurde KN95 mondmaskers en Chirurgenmaskers in voorraad.

Beste collega’s, netwerkpartners, ketenpartners,

In deze tijd dient men gebruik te maken van elkaar: Bridging & Bonding. Hetgeen behoort tot een van de ingrediënten van XORG. In de tussentijd heeft XORG zoveel als mogelijk ervaringen/actualiteiten gedeeld en uitgewisseld met zijnde netwerk over het Coronavirus en kan zodoende met ingang van vandaag d.d. 31 maart 2020 helpen/bemiddelen bij het leveren (tegen kostprijs opgesteld door originele verkoper) van de volgende mondmaskers:

 

 • KN95 mondmasker (GB2626-2006) met 1% meer dekking dan de FFP2!
 • Chirurgen maskers (3-laags, met elastiek!)

 *incl. RIVM verklaring en GB2626-2006 (voldoet aan EN-149 2001) kwaliteitscertificaat)

Voor XORG behoren ‘kwaliteit en betrouwbaarheid’ tot de belangrijkste pijlers binnen het DNA van de organisatie.  XORG staat achter dit product. Bedrijven en organisaties in specifieke sectoren (Zorg, Justitie etc.) hebben voorrang.

Het product

Op dit moment bieden wij de mogelijkheid om twee type producten te bestellen:

 • Mondneusmasker KN95 – GB2626-2006, voldoen aan Europese norm EN-149 2001)
 • zgn 3- laags Chirurgenmaskers (met elastiek!)

Kwaliteit

Het gaat hier om een gecertificeerd en gekwalificeerd product. Voorzien van verklaring door het RIVM en verklaring Inspectie mondkapjes. Bij de orderbevestiging ontvangt u tevens de bijbehorende verklaringen/ kwaliteitscertificaten, dus geen sprake van de producten vanuit de eerdere terugroepactie.

De maskers zijn op aanvraag te bestellen en bieden op dit moment ter preventie (verspreiding) Coronavirus, voldoende bescherming voor U en/of voor de ander(en). Tevens heeft het Mondneusmasker KN95, 1% meer dekking dan FFP2) . Zie onderstaand de vergelijkingstabel voor de verschillen in normering.

 

3M Comparison Table /Mondneusmasker KN95

Levering

Momenteel is er een levertijd variërend van ca. 1 à 2 weken. Afhankelijk van de grootte van de bestelling, zal er altijd al een deel eerder dan 1 week geleverd kunnen worden. Eenmaal de order (tegen kostprijs opgesteld door originele verkoper) besteld, dan garantie dat het product u zal treffen binnen ca. 1 à 2 weken.

Minimale order > 500 pcs.

*Er is op dit moment geen maximale order! Grote orders zijn ook mogelijk!

Collectieve order?

Tevens is het mogelijk om een order te doen met meerdere partijen tegelijk, graag horen wij dan om welke organisaties het gaat, maar het wordt dan gewoon 1 factuur. Tenzij iedere order (per koper) voldoet aan het minimaal aantal stuks, zijn gespreide facturen mogelijk. Hierover is overleg mogelijk.

Delen

Het delen van deze informatie is toegestaan, mits deze wordt gebruikt voor goede doeluiteinden.

Aanvraag & Contact

De aanvraag verloopt uitsluitend via ons. Voor meer meer/ overige info neem contact op per mail of per telefoon:

Per mail

Per telefoon

*Moge het duidelijk zijn dat XORG een (gecontracteerde) zorgaanbieder is en geen leverancier is van producten waaronder mondmaskers vallen.

 

E-Health- Online hulpverlening- Zorg Online..

1 Maart 2020, Maastricht

Betreft: Online hulpverlening

XORG blijft de zorg continueren, ondanks/ juist met Corona. Hiervoor geldt een gepast beleid. De zorg wordt op dit moment in een vorm van ‘blended care’ vormgegeven. Juist in deze tijd is de zorg, de hulpverlening hard nodig voor onze burger.

Voor vragen/ informatie mbt de wijze van zorgverlening neemt u gerust contact met ons op. In deze tijden, staan de lijnen juist voor U open om samen in verbinding te blijven..

 

De Combi

25 september 2019, Elsloo

“Ongeveer 40% van de kinderen met een taalstoornis heeft gedragsproblemen.”

Onze combinatie (logopedie & X-coaching) maakt het mogelijk om door middel van nauwe samenwerking, efficiënt en accuraat de context te benaderen, zodat het een het ander juist positief versterkt! Mede hierdoor kunnen wij ons onderscheiden door onze specialisatie op het gebied van sociale (pragmatische) communicatie. Uiteraard bieden wij naast de combi ook de reguliere behandelingen. Voor iedereen (van jong tot oud) is er maatwerk; Voor ieder individu een eigen aanpak.    Onze sessies zijn te benoemen als ‘vernieuwend’ door het (mede)gebruik van trends, gadgets, sport, muziek en overige creativiteit. Onze kracht: het aansluiten in de leefwereld van de cliënt.

X-COACHING & LOGOPEDIE |

‘Het uiten van jezelf gebeurt in taal, spraak en gedrag, maar kan beïnvloed worden door je psychosociale situatie.’ Bij XORG zijn wij van mening dat in veel situaties, de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling, niet los van elkaar te zien zijn. Het één versterkt het ander. Wij behandelen en begeleiden mensen, in het bijzonder de jeugd, met taal- , communicatieve- en sociaal-emotionele problematieken, die onlosmakelijk verbonden zijn.

Denk hierbij ook aan:

 • problemen in de communicatieve redzaamheid
 • pragmatiekstoornis
 • spreekangst
 • houding
 • stotteren
 • faalangst
 • presentatie-angst
 • onzekerheden

Aan iedereen (jong en oud) bieden we maatwerk; Voor ieder individu een eigen aanpak.

 

LITERATUUR |


Er wordt geschreven dat men altijd de mogelijkheid van een taalstoornis moet overwegen bij een kind met een gedragsstoornis. Een taalstoornis kan aanzienlijk bijdragen aan een psychopathologische ontwikkeling en behandeling van de taalstoornis kan de gedragsstoornis doen verminderen. Aan de andere kant kan, gegeven de relatie tussen taal en affectieve ontwikkeling, de relatie tussen taal en gedragsontwikkeling en de relatie tussen taalstoornissen en gedragsstoornissen, de psycholoog een rol spelen bij de behandeling van taalstoornissen. Analyse van gedragsproblemen bij een kind met taalontwikkelingsproblemen kan suggesties opleveren voor een optimale logopedische behandeling. “Na het uitwisselen van onze eigen visie en ervaringen binnen de Logopedie en X-coaching werden wij ervan bewust hoe mooi onze gesprekken op elkaar aansluiten op het gebied van taal, spraak en psycho- sociale context.”

 

GEDRAG EN TAAL |

Tegenwoordig besteedt men veel aandacht aan de gezinsproblematieken of aan psychische stoornissen, wanneer het gaat over gedragsproblemen bij jeugd. Maar, wordt de rol van de taalontwikkeling en de communicatieve redzaamheid hierbij niet onderschat? Communicatie speelt een belangrijke rol in ons leven. De mens is van nature een sociaal wezen; zoekt naar verbinding, wil ervaringen delen en gevoelens uiten. Dit alles gebeurt middels communicatie! Je hebt het overal nodig: thuis, op school, met vrienden en op het werk in het volwassen leven. Om te kunnen communiceren moet je wel over de juiste vaardigheden beschikken. Je kunt (bijna) niet vroeg genoeg beginnen. De ontwikkeling van taal en communicatie is een belangrijk proces, welke vóór de geboorte start en in feite levenslang doorgaat! De belangrijkste periode daarin zijn de eerste levensjaren, omdat dan de basis van het ontwikkelingsproces zich ontwikkelt. Tegenwoordig groeit de jeugd op in een digitale wereld met Social Media; visueel, veel indrukken, snelle wereld, veel en korte stukken informatie, irreële ideaalbeelden, weinig Face to Face communicatie, etc. De communicatievaardigheden komen nog maar weinig aan bod, waardoor er een vergrote kans is op het ontstaan van problematieken rondom de taalontwikkeling en communicatie. Kinderen en jongeren met een taalstoornis hebben problemen in de communicatie, doordat zij veel moeite hebben met het begrijpen en/of produceren van taal. Een taalstoornis is een onzichtbare en onbegrepen handicap. Bijna niemand weet wat een taalstoornis is en wat het betekent om moeite te hebben met het gebruiken en begrijpen van je moedertaal. Een taalstoornis kun je niet zien. Het is een onzichtbare beperking en dat maakt het vaak eenzaam. Ook wordt een taalstoornis nog te vaak verward met bijvoorbeeld dyslexie, stotteren of autisme. Vijf procent van de bevolking heeft een taalstoornis, in de hersenen wordt taal dan minder goed verwerkt. Het kan al op erg jonge leeftijd ontdekt worden. Uit onderzoek is gebleken dat een taalstoornis wel degelijk gevolgen kan hebben op het gebied van de sociale-emotionele en communicatieve ontwikkeling, op school of  op het werk. Kortom: het functioneren in de maatschappij! Ongeveer 40% van de kinderen met een taalstoornis heeft gedragsproblemen. Een goede begeleiding bij een taalstoornis is dus van groot belang!

 

GEVOLGEN VAN EEN TAALSTOORNIS – bij kinderen |

Ongeveer 40% van de kinderen met een taalstoornis heeft gedragsproblemen. Vaak is dit gedrag dat voortvloeit uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. We zien dan gedrag ontstaan als depressiviteit, faalangst, woedebuien, agressie, en teruggetrokken gedrag. Deze kinderen hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, wensen en bedoelingen. Weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Het heeft gevolgen voor leren. Kennis overdracht gebeurt door gesprekken en gesproken (complexe en vaak abstracte) taal. Wanneer de taalvaardigheid onvoldoende is dan leidt dit tot grote problemen. Er is vaak sprake van een vertraagde informatie verwerking.

 

GEVOLGEN VAN EEN TAALSTOORNIS – bij jongeren |

Jongeren met spraak- en/of taalstoornissen zijn kwetsbaar. Ze hebben de ervaring niet (goed) begrepen te worden en aan anderen niet goed te kunnen uitleggen wat ze bedoelen. Simpel telefoneren of zelfs in een mail verwoorden wat je vraag is, is dan al een probleem. Dat maakt dat ze stil zijn, teruggetrokken zijn, boos worden, blokkeren, weglopen uit de situatie, spijbelen etc. Hun gedrag wordt vaak ten onrechte geïnterpreteerd als domheid of onwil. Onbegrip, frustraties en misverstanden aan beide zijden zijn het gevolg. Regelmatig raken jongeren met een taalstoornis, door hun communicatieve beperking, in lastige situaties verzeild. Dat kan tot grote moeilijkheden leiden, ze lopen het risico ten onrechte te worden gestraft en kan voor ouders een groot zorgpunt zijn. Jongeren die vanwege hun taalstoornis veel zijn gepest en daardoor sociaal angstig zijn geworden, kunnen blokkeren in het spontaan spreken met onbekenden en lopen het risico op heftige conflictsituaties. Jongeren met spraak- en/of taalstoornissen kunnen beïnvloedbaar zijn. Ze zijn weinig assertief of ze zijn assertief op een manier die niet werkt.